เรามีประสบการณ์การรื้อถอน อาคารขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
อาทิเช่น
  • อาคารโรงเรือน เลี้ยงไก่ 2 ชั้น             ของบริษัทซีพี ฟาร์มนครหลวง บ้านบึง        ขนาด 12.00x120.00 เมตร  ระบบอีแว็ป
  • อาคารโรงเรือน เลี้ยงไก่ 1 ชั้น             ของบริษัทซีพี ฟาร์มพนัส อำเภอพนัสนินิคม ขนาด 12.00x100.00 เมตร  ระบบอีแว็ป
  • อาคารโรงเรือน เลี้ยงไก่ 1 ชั้น             ของบริษัทซีพี ฟาร์มท่าจาม อำเภอ บ้านบึง   ขนาด 12.00x100.00 เมตร  ระบบอีแว็ป
  • อาคารโรงเรือน เลี้ยงหมู                     ของคุณนุกูล  ปิยะสิงห์ ฟาร์มเอกชน บ้านหนองไร่ อำเภอบ้านค่ายขนาด 10.00x80.00 เมตร ระบบอีแว็ปบริษัทบัวการช่าง จำกัด 262/54 ซอยรังสิต-ปทุมธานี8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12310
Tel: 02-577-7024 Fax: 02-577-7023 Mobile 081-376-5778
บริษัทบัวการช่าง จำกัด
262/54 ซอยรังสิต-ปทุมธานี8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12310
Tel 02-577-7024 Fax:  02-577-7023 Mobile 081-376-5778
บัวบริการ
บริการเครื่องมือหนัก ให้เช่า แบคโฮ หกล้อติดเครน หกล้อดั๊ม